3, సెప్టెంబర్ 2022, శనివారం

23 వ సామాన్య ఆదివారం(2)

 

23 సామాన్య ఆదివారం

సొలొమోను జ్ఞాన  గ్రంధం 9 : 13 -18
              ఫిలేమోను  9-10, 12 -17
             లూకా  14:25-33

          క్రీస్తునాధుని యందు ప్రియమైన సహోదరి సహోదయులారా ఈనాడు మనమందరం కూడా 23 సామాన్య ఆదివారంలోనికి ప్రవేచించియున్నాము. ఈనాటి దివ్య గ్రంథ పఠనాలను మనం ధ్యానించినట్లైతే ఇవి ముఖ్యముగా ఆత్మత్యాగం యొక్క స్ఫూర్తి ఒకరిని అనూహ్యమైన వాటిని చేయడానికి ప్రేరేపిస్తుంది. ఆత్మయే యేసు మన కొరకు తన సొంత ప్రాణముతో సహా సమస్తమును విడిచిపెట్టేలా చేసింది. కాబట్టి, ఇదే ఆత్మ ద్వారా, మనం క్రీస్తుకు నిజమైన శిష్యులుగా మారవచ్చు.

నేటి మొదటి పఠనంలో దేవుని జ్ఞానం యొక్క వైపు మానవులమైన మనందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తుంది. మానవాళి పట్ల దేవుని యొక్క ఉద్దేశాలు దేవునికి  మాత్రమే తెలుసు. అయితే, మనలను రక్షించడానికి ఇష్టపూర్వకంగా తనను తాను త్యాగం చేసిన క్రీస్తులో ఉద్దేశం పూర్తిగా వెల్లడి చేయబడింది. కాబట్టి, క్రీస్తులో బయలుపరచబడిన దేవుని ఉద్దేశం యొక్క రహస్యంలోకి చొచ్చుకుపోవడానికి మనకు సహాయం చేసే జ్ఞానం యొక్క ఆత్మ. విధంగా, రహస్యం మనకు ఆత్మగా మరియు జీవంగా మారుతుంది.

          రెండవ పఠనంలో, పౌల్ త్యాగం యొక్క స్ఫూర్తితో ఒనేసిమును ఫిలేమోను వద్దకు తిరిగి పంపాడు. పౌలుకు ఒనేసిమస్ అవసరం అయినప్పటికీ, అతనిని నిలుపుకోవడానికి అన్ని హక్కులు ఉన్నప్పటికీ, అతను తన మాజీ యజమాని ఫిలేమోను వద్దకు తిరిగి రావడానికి అనుమతించాడు. ఫిలేమోను కూడా ఏదో త్యాగం చేయాల్సి వచ్చింది. అతను ఒనేసిమస్పై తనకున్న అపోహలన్నింటినీ వదులుకోవాలి. కాబట్టి, ఒనేసిమస్ను బానిసగా కాకుండా సోదరుడిగా స్వీకరించమని అతనికి సలహా ఇవ్వబడింది.

          కాబట్టి, ఇతరుల సౌకర్యాన్ని పునరుద్ధరించడానికి మన సొంత సౌకర్యాన్ని సమానంగా త్యాగం చేయవచ్చని పౌలు మనకు బోధిస్తున్నాడు. అలాగే, సంబంధాలను పునరుద్ధరించడానికి మనం కొన్ని త్యాగాలు చేయడానికి సిద్ధంగా ఉండాలి. దేవుని కోసం మరియు మానవత్వం కోసం మనం త్యాగం చేయలేనిది ఏదీ లేదు.

నేటి సువార్తలో, యేసు తన నిజమైన శిష్యులుగా ఉండేందుకు తన నిబద్ధత మరియు త్యాగం యొక్క స్ఫూర్తిని గ్రహించమని మనలను ఆహ్వానిస్తున్నాడు. క్రీస్తు ప్రభు మనలందరిని  కూడా ఇలా అంటున్నాడు "ఎవరైనా తన తండ్రిని, తల్లిని, భార్యను... మరియు తన జీవితాన్ని కూడా ద్వేషించకుండా నా దగ్గరకు వస్తే, అతను నా శిష్యుడు కాలేడు." క్రీస్తు అంటే "ద్వేషించడం" అంటే ఏమిటి? త్యాగం చేయడం నేర్చుకోమని మరియు మన సువార్త పరిచర్య మరియు పిలిపుకు కట్టుబడి ఉండమని అతను కేవలం బోధిస్తాడు మరియు మమ్మల్ని పిలుస్తాడు.

          క్రీస్తు తన శిష్యులుగా ఉండటానికి మన కుటుంబ సభ్యులను ద్వేషించమని సాహిత్యపరంగా పిలవడం లేదు. క్రీస్తు తన సొంత తల్లిదండ్రులను ప్రేమించాడు మరియు పాటించాడు. అలాగే, క్రీస్తు తల్లి మేరీ క్రీస్తు మొదటి మరియు ఉత్తమ శిష్యులలో ఒకరు. కాబట్టి, మనం కూడా మన కుటుంబ సభ్యులను ప్రేమించాలి. క్రీస్తు విధంగానూ ద్వేషం యొక్క సువార్తను బోధించడం లేదు. బదులుగా, మనం తన పరిచర్యకు మరింత కట్టుబడి ఉండాలని ఆయన కోరుకుంటున్నాడుదేవుడు  పిలిచినప్పుడల్లా మన స్వంత సౌకర్యాన్ని త్యాగం చేయడానికి సిద్ధంగా ఉండాలని అతను కోరుకుంటున్నాడు. మాక్సిమిలియన్ కోల్బే 1941లో ఆష్విట్జ్ నిర్బంధ శిబిరంలో తోటి ఖైదీ కోసం తన జీవితాన్ని అర్పించడం ద్వారా ఇలా చేసాడు, తద్వారా అతను తన కుటుంబాన్ని చూసుకోవడానికి జీవించాడు. పౌలు యొక్క త్యాగం మరియు  స్ఫూర్తిని మనం గ్రహించాలని క్రీస్తు కోరుకుంటున్నాడు.

క్రీస్తు శిష్యుడిగా ఉండడమంటే, త్యాగాలు చేయడానికి సిద్ధంగా ఉండటం. మన సిలువను మోయడం మరియు క్రీస్తును వెంబడించడం అంటే ఆయన చిత్తం చేయడానికి మన సొంత చిత్తాన్ని అణచివేయడం. అంటే దేనినైనా వదులుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉండటం. నిబద్ధత మరియు త్యాగం లేకుండా, మన చిత్తానికి కట్టుబడి ఉంటాము, కాబట్టి, క్రీస్తు యొక్క నిజమైన శిష్యులుగా ఉండలేము. అది లేకుండా, మనం ఇతరుల అవసరాలను చూడలేము.

          చివరగా, నిబద్ధత మరియు త్యాగం అన్నింటిని పొందడం కోసం ఏదైనా వదులుకోవడానికి మనకు సహాయం చేస్తుంది. ఇది మనలను క్రీస్తుకు మంచి శిష్యులుగా మారుస్తుంది. అది మనం మంచి భర్తలుగా, భార్యలుగా, తల్లిదండ్రులుగా, పిల్లలుగా ఉండేందుకు సహాయం చేస్తుంది. ఇది మనకు మంచి నాయకులుగా మరియు సేవకులుగా ఉండటానికి సహాయపడుతుంది. నిబద్ధత మరియు త్యాగం యొక్క స్ఫూర్తితో, దేవుని జ్ఞానం మనలో పూర్తిగా సజీవంగా మరియు చురుకుగా మారుతుంది. ఇది దేవుని దైవిక సంరక్షణ మరియు రక్షణపై మన నమ్మకాన్ని మరింతగా పెంచుకోవడానికి కూడా సహాయపడుతుంది. కాబట్టి, ప్రభూ, ఒక తరం నుండి మరొక తరానికి నీవే నాకు ఆశ్రయం అని మనం నమ్మకంగా ప్రకటించవచ్చు.

బ్రదర్. జొహాన్నెస్. ఓ సి డి 

 

11వ సామాన్య ఆదివారం

11వ సామాన్య ఆదివారం  యెహెజ్కేలు17:22-24, 1 కొరింతి 5:6-10, మార్కు 4:26-34 ఈనాటి పరిశుద్ధ గ్రంధ పఠణములు దేవుని యొక్క రాజ్య విస్తరణ గురించి బో...