23, ఫిబ్రవరి 2023, గురువారం

 విభూది బుధవారము తరువాత శుక్రవారము 

మొదటి సాధనము  - ఉపవాసం

దేవుని కోసం ఆకలి

యెషయా 58: 1-9

మత్తయి 9: 14-15

 

మొదటి రోజు

నిన్న విభూది బుధవారం తర్వాత  రోజున మనము  ఎంపిక గురించి ధ్యానం చేసికొని వున్నాము. మరణం కంటే జీవితాన్ని ఎంచుకోవాలని మోషే ఆజ్ఞాపించాడు. సరైన నిర్ణయం తీసుకోమని  ప్రారంభంలోనే  మనకు ఒక సవాలు ఇవ్వబడింది.  ప్రార్థనాపూర్వకంగా, హృదయపూర్వకంగా ఈ కాలాన్ని అనుసరించడానికి మనమందరం  స్వేచ్ఛగా ఎంచుకోవడానికి ఇది ఒక ఆహ్వానం. సరే, సరైన ఎంపిక చేయడానికి మేము తీవ్రంగా పరిగణించకపోతే, సమయం గడిచిపోతుంది కానీ మనం యధావిధిగా పాత పంథా లోనే మారకుండా ఉంటాము.

రెండవ రోజు

మరియు ఈ రెండవ రోజు,  మనం ఒక ముఖ్యమైన దైవ, విశ్వాస మార్గంలో నడిపించబడుతున్నాము అదే: ఉపవాసం.

ఉపవాసం అనేది ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలలో ఒకటి, ఇది ప్రతి విశ్వాసానికి అంతర్లీనంగా ఉంటుంది. ఈ రోజు సువార్తలో  యోహాను శిష్యులు ఉపవాసం గురించి చాలా ముఖ్యమైన ప్రశ్న అడుగుతారు. యోహాను శిష్యులు యేసు దగ్గరికి వచ్చి, "మేము మరియు పరిసయ్యులు ఎక్కువ ఉపవాసము చేయుచున్నాము గాని నీ శిష్యులు ఎందుకు ఉపవాసము చేయరు?" అని అడిగారు. కాబట్టి మనం మన ఉపవాస ప్రయాణాన్ని  ప్రారంభించేటప్పుడు ఈ తపస్సు కాలం లో ఉపవాసం యొక్క నిజమైన అర్థాన్ని ధ్యానించడం  మరియు అర్థం చేసుకోవడం మనకు ఎంతో అవసరం.

ఈనాటి  రెండు పఠనాల యొక్క  సందర్భం ఉపవాసం. యెషయా ప్రవక్త ద్వారా దేవుడు నిజమైన ఉపవాసం అంటే ఏమిటో స్పష్టంగా వివరిస్తారు, దాని ద్వారా దేవుడు గౌరవించబడ్డారు.

ఇశ్రాయేలు  ప్రజలు ఉపవాసం పాటించేవారు, పుణ్యకార్యాలకు తమను తాము అంకితం చేసుకుంటున్నారు మరియు అన్ని మతపరమైన ఆచారాలను చేస్తున్నారు. అయినప్పటికీ దేవుడు వారి మొరను వినలేదని, వారి ప్రార్థనలకు సమాధానం లభించలేదని,  కాబట్టి ప్రజలు ఫిర్యాదు చేయడం, ప్రశ్నించడం మరియు తిరుగుబాటు చేయడం ప్రారంభించారు. కానీ పైకి మాత్రమే ప్రజలు ఆధ్యాత్మికంగా, ప్రేమగా, భగవంతుని పట్ల అంకితభావంతో ఉన్నారని, ప్రతిరోజూ దేవుణ్ణి వెతుకుతారని, ధర్మాన్ని కోరుకుంటారని, క్రమం తప్పకుండా ఉపవాసం ఉంటారని చెప్పారు.

కాబట్టి ఈ పరిస్థితిలో దేవుడు యెషయా ప్రవక్త ద్వారా మాట్లాడతాడు మరియు అతని ఉద్దేశాలను స్పష్టం చేస్తాడు, ఉపవాసం విషయంలో తన వైఖరిని స్పష్టంగా చెప్పాడు.

దేవుడు ఇష్టపడని ఉపవాసం

దేవుడు వారి ఆచరణలో ఉన్న మోసాన్ని మరియు  అసత్యాన్ని బహిర్గతం చేస్తాడు. అతను అసలు సమస్య ఎంటో ఎత్తి చూపాడు, వారు ఉపవాసం ఉండరని కాదు, కానీ వారి వైఖరిలో, వారి ప్రవర్తనలో మరియు దేవుని పట్ల మరియు తమ పట్ల మరియు ఇతరుల పట్ల వారి వైఖరిలో అసలైన సమస్య దాగి ఉంది. అది దేవుడు గుర్తించారు.

వారి ఉపవాసం సరైన హృదయంతో చేయడం లేదు, కేవలం ఒక ప్రదర్శనగా అనుసరిస్తున్నారు.

వారి ఉపవాసం వ్యక్తిగత ప్రయోజనాలు మరియు స్వప్రయోజనాల కోసం చూసుకుంటున్నారు.

వారు ఉపవాసమున్నారు అయినా కానీ వారి పనివారి నుంచి దోపిడీ చేయడం కొనసాగిస్తూనే ఉన్నారు.

వారు ఉపవాసం ఉన్నారు అయినా కానీ ఇతరులను అణచివేయడం కొనసాగిస్తూనే ఉన్నారు.

వారు ఉపవాసం ఉన్నారు అయినా కానీ తమలో తాము గొడవలు, మరియు వివాదాలు  కొనసాగిస్తూనే ఉన్నారు.

వారు ఉపవాసం ఉన్నారు కానీ వారి జీవితంలో అంగుళం మార్పు కూడా  లేదు.

కాబట్టి, ఈ రకమైన ఖాళీ ప్రదర్శన, ఇతరుల ముందు ప్రత్యేక ప్రదర్శనలు దేవుడు ఇష్టపడడు. అతను ఈ ప్రదర్శనతో సంతృప్తి చెందలేదు. దానికి  బదులుగా దేవుడు ఉపవాసం పట్ల భిన్నమైన విధానాన్ని కోరుకుంటాడు.

దేవుడు ఇష్టపడే ఉపవాసం (6-9)

ప్రియమైన మిత్రులారా, ఇక్కడ మనం 6 నుండి 9 వచనాలలో చూసినట్లయితే  నిజమైన ఉపవాసం ఏ విధంగా ఉంటుందో స్పష్టంగా వెల్లడి చేసారు. ఉపవాసం అనేది ఉపేక్షించడం(వదిలివేయడం) మరియు కమీషన్ (చేయడం) రెండిటిలో కలిపి ఉంది.

ఉపేక్షించడం(వదిలివేయడం)

వారు ఇతరులను అణచివేయడం మానేయాలి (అణచివేత = ఇతరుల పట్ల  అన్యాయంగా, చెడుగా ప్రవర్తించడం మరియు స్వేచ్ఛ, అవకాశాలు ఇవ్వకపోవడం)

వారు ఇతరులపై మోపబడిన భారాలు/కాడిని (అన్యాయాపు, అనవసరమైన చెడు ఆలోచనలు, మాటలు మరియు చర్యలు) తొలగించాలి.

వారు ఇతరులపై వేళ్లు చూపడం, ఇతరులపై చెడుగా మాట్లాడటం మరియు అనవసరంగా నిందలు వేయడం మానేయాలి.

వారు తమ ఆలోచనలు, మాటలు మరియు పనులలో ఇతరులను బాధపెట్టడం మానేయాలి. (శారీరకంగా, మానసికంగా, సాంఘికంగా,  ఇతరుల భావోద్వేగాలతో ఆడుకోవద్దు)

కమీషన్ (చేయడం)

వారు తప్పనిసరిగా  ఆకలిని తీర్చాలి

వారు తప్పనిసరిగా ఆశ్రయం అందించాలి

వారు తప్పనిసరిగా వస్త్రములను అందించాలి

మీ అన్యాయాల బంధనాలలో ఉన్న వారిని విడిపించడానికి తప్పక ప్రయత్నించాలి (శారీరక బంధాల నుండి మరియు ఇతర దుష్ట ప్రభావాల నుండి కూడా)

వారు తప్పనిసరిగా  భౌతికంగా, ఆధ్యాత్మికంగా, మానసికంగా, శారీరకంగా, మానసికంగా మరియు సామాజికంగా సంరక్షణ మరియు సౌకర్యాన్ని అందించాలి.

కాబట్టి, ఉపవాసం అనేది తన మరియు ఇతరుల సంపూర్ణ శ్రేయస్సును కలిగి ఉంటుంది. మరియు భగవంతుని పట్ల సంపూర్ణ విశ్వాసము, చిత్తశుద్ధి గల వైఖరి. మనం ఉపవాసం చేస్తున్నప్పుడు మనం తప్పక నివారించాల్సినవి ఉన్నాయి మరియు మనం అందించాల్సినవి ఉన్నాయి అని తెలియచేస్తుంది. 8 నుండి 9 వచనాలు వివరించినట్లు అవి నెరవేరినప్పుడు, దేవుడు వారిపై తన కాంతిని ప్రకాశింపజేస్తాడు, వారిపై తన కృపను ప్రసాదిస్తాడు మరియు తన సన్నిధి ద్వారా నడిపిస్తారు / మార్గనిర్దేశం చేస్తాడు మరియు అతను మనలను తృప్తిపరుస్తాడు, మనలను ఆదరిస్తాడు, మనలను స్వస్థపరుస్తాడు మరియు చివరకు మన ప్రార్థనలను విని ఆశీర్వదిస్తాడు.

మత్తయి 6: 16-18లో, ఉపవాసం విషయంలో, యెషయా బోధించే వాటిని ధృవీకరిస్తూ ప్రభువైన యేసు   అర్థాన్ని మెరుగుపరుస్తున్నారు/జతచేస్తున్నారు. 

ఉపవాసం అనేది దేవునితో సహవాసం చేయడానికి ఒక సాధనం

ఉపవాసం సంతోషం మరియు వేడుకలగ చేయాలి , దుఃఖం , ధీనతతో , దిగులుగా కాదు.

ఉపవాసం అనేది దేవునితో అనుబంధం కాబట్టి ఇది మనల్ని నాశనం చేసే అన్ని అనుబంధాల నుండి దూరం అవ్వాలి.

ఉపవాసం అంటే ఇష్టాలు మరియు అయిష్టాలను విస్మరించడం మాత్రమే కాదు, భగవంతుని వైపు  దృష్టిని సారించడం.

ఉపవాసం పాపం చేత ఏర్పడిన  కొవ్వును, చెడు అలవాట్లను మరియు ధోరణులను తగ్గిస్తుంది.

 

 

ఈ పఠనాల ద్వారా దేవుడు నేడు మన ప్రతి ఒక్కరితో మాట్లాడుతున్నాడు. ఈ కాలం లో మనం ప్రతిరోజూ ఈ ఆధ్యాత్మిక ఉపవాసం, అనేక భక్తి కార్యక్రమాలలో పాల్గొంటాము. కానీ మన ప్రార్థన వినబడలేదని, మన పుణ్యకార్యాలు దేవుడు గమనించలేదని, ఆయనపై తిరుగుబాటు చేసి ఫిర్యాదు తరచుగా చేస్తూ ఉంటాం. అయితే, ఉపవాసం మొదటి పఠనంలోని వ్యక్తుల వలె స్వలాభం కోసం స్వీయ -కేంద్రీకృతమైనదా అని మనం ఎప్పుడైనా ఆలోచించామా? నేను పరిసయ్యుల వలె ప్రజల అభిప్రాయాన్ని మరియు ప్రశంసలను కోరుతున్నానా?

అలా అయితే, మనం మన దిశను మార్చుకోవలసిన సమయం. మన దృష్టిని మార్చి మరియు భగవంతుని వైపు మళ్లించాలి మరియు ఉపవాసం గురించి ఆయన మనకు చెప్పేది వినాలి.

ఆధునిక పరంగా: ఉపవాసం కేవలం ఆహారం నుండి మాత్రమే కాదు, అది సోషల్ మీడియా, సాంకేతికత, అనవసరమైన మాటలు  మరియు అధిక స్క్రీన్ సమయం నుండి కూడా కావచ్చు. ఉపవాసం భగవంతుని పట్ల మనకున్న ఆకలిని గుర్తు చేయాలి.

పోప్ ఫ్రాన్సిస్ వారి సూచనలు:

మీరు ఈ తపస్సు కాలం లో  ఉపవాసం చేయాలనుకుంటున్నారా?

బాధ కలిగించే మాటల నుండి ఉపవాసం ఉండండి        

మరియు మంచి మాటలు చెప్పండి.

విచారం నుండి ఉపవాసం ఉండండి

మరియు కృతజ్ఞతతో నిండి ఉండండి.

కోపం నుండి ఉపవాసం ఉండండి

మరియు సహనంతో నిండి ఉండండి.

నిరాశావాదం నుండి ఉపవాసం ఉండండి

మరియు ఆశతో నింపండి.

చింతల నుండి ఉపవాసం ఉండండి

మరియు దేవునిపై నమ్మకం ఉంచండి.

ఫిర్యాదుల నుండి ఉపవాసం ఉండండి

మరియు సామాన్యము / సరళత గురించి ఆలోచించండి.

ఒత్తిళ్ల నుండి ఉపవాసం ఉండండి

మరియు ప్రార్థనతో ఉండండి

చేదు అనుభవాల నుండి ఉపవాసం ఉండండి

 మరియు మీ హృదయాన్ని ఆనందంతో నింపండి

స్వార్థం నుండి ఉపవాసం ఉండండి

 మరియు ఇతరుల పట్ల కరుణతో ఉండండి.

పగ నుండి ఉపవాసం ఉండండి

మరియు రాజీపడండి.

మాటల నుండి ఉపవాసం ఉండండి

 మరియు మౌనంగా ఉండండి, తద్వారా మీరు వినగలరు.

 

కొన్ని బైబిల్ వచనాలు  : ఎజ్రా 8: 21-23, దానియేలు

9: 3-5 ; యోవేలు2:12-13; యోనా 3: 5-9; మత్తయి 6 : 16-18

 

FR. JAYARAJU MANTHENA OCD

 

 

 

 FRIDAY AFTER ASH WEDNESDAY

 

The First Pillar - Fasting

Hungering for God

Isaiah 58: 1-9

Mathew 9: 14-15

 

Day 1

Yesterday on the first day after Ash Wednesday we reflected on Choice. Moses Commanded to choose life over death. We were challenged to choose at the beginning of this lent. It was An open invitation for all of us to choose freely in order to follow prayerfully, sincerely this lent. Well, if we don't consider seriously to make a proper choice, time flies but we remain unchanged.

 

Day 2

And this second day, we are led into one of the important practices for lent : fasting The act of Fasting is one of the Spiritual practices which is integral to every faith, it’s been for ages. Today in the Gospel the disciples of John ask a very significant question with regard to fasting.  The disciples of John approached Jesus and said,"Why do we and the Pharisees fast much, but your disciples do not fast?". Therefore it is the need of the time to reflect and understand the true meaning of fasting as we begin our Lenten journey.

 

In both the readings of the day the context was about fasting. God through the mouth of Prophet Isaiah perfectly explains what is True Fasting through which God is honoured.

 

The people of Israel were keeping the practice of fast, devoting themselves to pious activities and doing all the religious rituals. The reading states that on the surface level people seem to be spiritual, loving, devoted to God, seeking God daily, Seeking righteousness,Fasting regularly. However it appears that they were not heard, their prayers were not answered, their voice went unheard. So the people started complaining, questioning and becoming rebellious.

So it is in this situation God speaks through prophet Isaiah and makes his intentions clear, makes his stand crystal clear with regard to Fasting.

 

God does not like the following type of fasting, which was evident in the people

 

God exposes their shallow attitude and falsehood in their practices. He points out the real problem, it’s not that they were not fasting but the problem in their attitude, in their behaviour and in their disposition towards God and themselves and others.

 

     Their fasting was not of right heart, observed as a mere ritual performance

     Their fasting was intended toward personal benefits and self interests

     They fasted but continued to exploit their labourers, workers

     They fasted but continued to oppress others

     They fasted but continued to quarrel, fight and dispute among themselves

     They fasted but there is not an inch of change in their life.

 

So, God does not like this type of empty show, special performances before others. He is not pleased with this exhibition. Instead God desires a different approach towards fasting.

 

The kind of fast liked by God   (Is: 6-9)

 

Dear friends, here we need to consider and understand the true means of the words of prophet Isaiah from the verses 6 to 9. Fasting as per the verses consists of Omission (leaving) and Commission (doing).

Omission:

    They must stop oppressing others (oppression = treating other unfairly, badly, and not giving  freedom, opportunities)

    They must remove the burdens/yoke laid on them as though treating as animal ( injustices, unnecessary evil thoughts, words and actions)

    They must stop pointing fingers at others, speaking ill of others and blaming unnecessarily.

    They must stop hurting others in their thoughts, words and deeds. (physically, mentally, psychologically and emotionally. Do not play with other’s emotions)

 

Commission:-

     They must share and seek to provide bread

     They must share seek to provide the shelter

     They must share seek to provide the clothes

     They must seek to free those who are in your  bondages of injustices ( also bondages of flesh, unforgiveness and other evil influences)

     They must share and seek to provide care and comfort materially, spiritually, psychologically, physically, emotionally and socially.

Therefore, fasting consists of the holistic well-being of oneself and others. And also a holistic sincere attitude towards God. God’s concern is that when we fast there are things we must avoid and there are things we must provide. When they are fulfilled as the verses from 8 to 9 describe, God shines his light on them, bestows his grace on them, and guides through his presence and he satisfies us , sustains us, heals us, and finally hears our prayers and blesses our fasting.

In Matthew 6: 16-18, In terms of fasting, affirming what was in Isaiah and  the Lord Jesus teaches continues to enhance and brings out the true meaning.

   Fasting  is a means to communion with God

   Fasting consists of rejoicing and celebration not sorrow and gloom

   Fasting is attachment to God therefore it’s a detachment from unhealthy attachments.

   Fasting is acquiring attention to God, not just discarding likes and dislikes.

   Fasting is reducing the fat of sins, evil habits and tendencies.

 

Through these readings God speaks to each one of us today.  We also participate in this spiritual act of fasting, many devotional activities everyday during this season. But often we think that our prayer is not heard , our pious activities are not noticed by God and rebel against him and complain. But have we ever given a thought that,  is my fasting self-centered like the people in the first reading? Am I seeking public opinion and appreciation like Pharisees?

If that is the case, time for us to change our direction. Change our focus and turn towards God and listen to what he instructs us about fasting.

In modern terms : fasting need not be only from food, it also can be from social media, technology, gossip, and excessive screen time. Fasting should remind us of our hunger for God.

Here are Pope Francis’s suggestions:

Do you want to fast this Lent?

 

Fast from hurting words

And     say kind words.

Fast from sadness

And     be filled with gratitude.

Fast from anger

And     be filled with patience.

Fast from pessimism

And     be filled with hope.

Fast from worries

And    trust in God.

Fast from complaints

And    contemplate simplicity.

Fast from bitterness joy.

And    fill your heart with

Fast from selfishness and

And    be compassionate to others.

Fast from grudges

And    be reconciled.

Fast from words

And    be silent so you can listen.

Fast from pressures

And    bee prayerful.

 

Some biblical texts for reference : Ezra 8: 21-23, Daniel 9: 3-5 ; Joel 2:12-13; Jonah 3: 5-9; Mathew 6 : 16-18

 FR. JAYARAJU MANTHENA OCD

11వ సామాన్య ఆదివారం

11వ సామాన్య ఆదివారం  యెహెజ్కేలు17:22-24, 1 కొరింతి 5:6-10, మార్కు 4:26-34 ఈనాటి పరిశుద్ధ గ్రంధ పఠణములు దేవుని యొక్క రాజ్య విస్తరణ గురించి బో...