8, అక్టోబర్ 2022, శనివారం

28వ సామాన్య ఆదివారం

 

28 సామాన్య ఆదివారం 

2 రాజులు 5:14-17

2 తిమోతి 2:8-13

లూకా 17:11-19

 

ఈనాటి దివ్య నాలు దేవునిపట్ల కృతజ్ఞతా భావం కలిగి జీవించుట గురించి బోధిస్తున్నాయి. దేవుడు మన జీవితంలో చేసిన ప్రతి ఒక్క మేలుకు మనం ఆయనకు కృతజ్ఞతా తెలపాలి,  పొందిన మేలులకు దేవుని యెడల కృతజ్ఞతా భావంను చూపించాలి. దేవుడు తన బిడ్డలు తనకు కృతజ్ఞతా చూపిస్తారని ఎదురు చూస్తారు, కాబట్టి మనలో కృతజ్ఞతా అనే భావం ఎప్పుడు ఉండాలి. దేవుడు ఇస్తాడు మన్నిస్తాడు మనిషి తీసుకుంటాడు దానిని మరిచిపోతాడు అనే సామెత ఉంది God gives and forgives, man gets and forgets. దేవుని కృపవలన ఆశీర్వదించబడుతున్నామని ఆయనయే మనలను రక్షిస్తున్నాడని అందరూ గ్రహించి ఆయనను అంటిపెట్టుకొని స్తుతించి జీవించాలి.

ఈనాటి మొదటి పఠనంలో అన్యుడైన నామాను దేవునికి కృతజ్ఞతా తెలిపిన
విధానాన్ని చదువుకున్నాం. నామాను సిరియా రాజు దగ్గర సైనాధిపతిగా పనిచేసేవారు పేరు
ప్రఖ్యాతలుగాంచిన వ్యక్తి నామాను స్వస్థత ద్వారా దేవుడు ఒక్కడే. అనే సత్యంను వెల్లడిస్తున్నారు. యావే మాత్రమే నిజమైన దేవుడు అనే అంశం ను తెలియజేస్తున్నారు. నామాను ద్వారా సిరియా రాజుకు అనేక విజయాలు వచ్చాయి నామాను యొక్క స్వస్థత మనకు అనేక విషయాలు తెలియజేస్తుంది. నామాను శరీర సంబంధమైన అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్నారు అది పక్షవాతమో లేదా వేరే ఇతర చర్మవ్యాధియో ఎందుకంటే పక్షవాతం అనే హీబ్రూ పదంకు అనేక చర్మవ్యాధులు ముడిపడి ఉన్నాయి.

నామాను అనారోగ్యంతో బాధపడే సందర్భంలో అనేక మందిని సంప్రదించి ఉండవచ్చు వారు ఎవరి వల్ల ఆయనకు మేలు కలుగలేదు. నామాను ఎలీషా ప్రవక్త చేయు అద్భుతములను గురించి తన యొక్క ఇంటిలో పని చేసే బాలిక ద్వారా విన్నారు బాలిక తన యొక్క యజమానురాలితో మన యజమానుడు సమరియాలో ఉన్న ప్రవక్త యొద్దకు వెళితే మంచిది అని సలహా ఇచ్చింది.2 రాజులు 5:3.

మొదటి పఠనంలో మనం గ్రహించవలసిన విషయాలు:

1. ఇశ్రాయేలుకు చెందిన బాలిక (పని అమ్మాయి) మంచితనం. తన సొంత ప్రజలను రాజ్యంలో ధ్వంసం చేసిన వానికి సైతం బాలిక సహాయం చేయాలి అని అనుకున్నది ఇశ్రాయేలీయులను బానిసలుగా చేసినప్పటికీ బాలిక అతడు స్వస్థత పొందాలని కోరుకుంది అందుకే ప్రవక్త చెంతకు పంపిస్తుంది. శత్రువులను సైతం మేలు చేయాలన్న ఆమె మనసు చాలా గొప్పది.

2. నామాను యొక్క విశ్వాసం: నామాను తన యొక్క పనిమనిషి

 చెప్పిన విధంగా వెంటనే ప్రయాణం చేసి సమరియ చేరుకున్నాడు. నాకు స్వస్థత కలుగుతుంది అని విశ్వసించాడు. దేవుడు మన జీవితంలో అద్భుతాలు చేయాలంటే మొదటిగా విశ్వాసం ఉండాలి. విశ్వాసమే క్రైస్తవ జీవితమునకు పునాది విశ్వాసం ద్వారానే దేవుడు అందరినీ దీవిస్తున్నారు. అబ్రహాము విశ్వాసం వల్లనే తన ప్రయాణం కొనసాగించి దేవుని చేత దీవించబడ్డారు అదే విధంగా అన్ని అద్భుతాలు ఎదుటివారి విశ్వాసాలను బట్టి ప్రభువు చేస్తున్నారు. ఇశ్రాయేలు ప్రజలకు గుర్తించని నిజమైన దేవుడిని నామాను గుర్తించాడు

3. నామాను యొక్క విధేయత: ఎప్పుడైతే ఎలీషా ప్రవక్త నామానును ఏడుసార్లు యోర్థాను నదిలో మునగమని చెప్పాడో వెంటనే నామాను ఉగ్రుడయ్యాడు. 2 రాజులు 5:11 అతనికి యుద్ధాను నదిలో ఏడుసార్లు మొరగటం అయిష్టంగా ఉన్నప్పటికీ తన యొక్క సేవకుల మేరకు కష్టమైనది కూడా చేయగలిగాడు. ప్రవక్త యొక్క మాటకు విధేయత చూపించారు విధేయత అంటే కష్టమైనది చేయటమే. కష్టమైనది సైతం విదేయించి చేస్తే దేవుడు ఆశీర్వదిస్తారు. నామాను ఆలోచన ప్రకారం ధమస్కులో ఉన్న అబానా, ఫర్పరు నదులు మెలైనవి. 2రాజులు 5:12 అయినా సరే తన ఆలోచనలు చిత్తమును పక్కనపెట్టి ప్రవక్త ప్రకారం చేశాడు ఆశీర్వదించబడ్డారు

4. నామాను యొక్క వినయం: అప్పటివరకు తన అనే దేవుళ్ళు గొప్ప అని భావించిన అతడు తన ఆలోచన మార్చుకొని యావే దేవుని గురించి విన్నది మొత్తం నిజం అని తెలుసుకొని ఆయనను అంగీకరించి యావే మాత్రమే నిజమైన దేవుడని తెలుసుకున్నారు తన దేవుడు ఆశీర్వదించాడు

ఆయన ఎలీషా ప్రవక్తకు కృతజ్ఞతా తెలుపుచున్నాడు తనను తాను తగ్గించుకొని ప్రవక్త దగ్గరకు వెళ్లి ఆయనకు ధన్యవాదములు తెలుపుచున్నాడు. నామాను ప్రవక్తకు బహుమానం ఇవ్వాలని అనుకున్న సమయంలో ఎలీషా ప్రవక్త దానిని నిరాకరించారు ఇక్కడ ఎలీషా యొక్క నిస్వార్థ సేవను చూస్తున్నాం.

5. నామాను రెండు గాడిదలను మట్టిని తీసుకొని పోవుట అర్థం.

కాలంలో ప్రజల యొక్క నమ్మకం ఏమిటి అంటే దేశానికి చెందిన దేవుడు అక్కడికి మాత్రమే పరిమితి కలిగిన వారు. ఒక దేవుడు ఒక ప్రాంతంలో మాత్రమే పాలించేవారు అని గట్టిగ నమ్మేవారు. ఒక వ్యక్తి వేరే దేవుని తమ సొంత దేశంలో ఆరాధించాలంటే అక్కడనుండి కొంత మట్టిని తీసుకొని పోవాలి మట్టిని తామ నివసించే ప్రదేశం క్రింద ఉంచి దేవుడిని ఆరాధించాలి. నామాను యావే దేవునికి బలిపీఠంను నిర్మించి దేవుడిని ఆరాధించాలనుకున్నాడు. బలిపీఠం కింద పవిత్ర మట్టిని ఉంచాలని అనుకున్నాడు అందుకే మట్టిని తీసుకొని వెళ్ళాడు. నామాను ఇస్రాయేలు దేవుడు గొప్ప దేవుడని అక్కడ ఉండే దేవుడు తన సొంత భూమిలో కూడా ఉండాలని కోరుకున్నాడు. యావే దేవుడు తిరిగే నేల పవిత్రమైనది అని గ్రహించారు. తాను తీసుకొని వచ్చిన మట్టి ద్వారా తన భూమిని సైతం పవిత్ర భూమిగా చేయాలి అని అనుకున్నాడు. మట్టి పవిత్రమైనది అని దానిలో దేవుని శక్తి ఉంది అని మనం గ్రహిస్తాం అందుకే పుణ్యక్షేత్రాలకు వెళ్లినప్పుడు అక్కడనుండి కొంచెం మట్టి తీసుకొని వస్తాము.. పెద్ద అవుటపల్లి అక్కడనుండి మట్టి తీసుకొని వచ్చి మనం దానిని ఎప్పుడైనా అనారోగ్యంగా ఉన్నా దానిని తీసుకొని ప్రార్థిస్తాం. ఎందుకంటే పవిత్ర మట్టి ద్వారా దేవుడు స్వస్థత ఇస్తారు అని. నామాను వలే మనం కూడా విశ్వాసం విధేయత వినయం కృతజ్ఞతా భావం కలిగి జీవించాలి. చేసిన మేలులు ఎన్నడూ మరువకూడదు. ఆయన వలే దేవునికి సాక్షులై జీవించాలి.

ఈనాటి రెండవ పఠనంలో పౌలు గారు తిమోతికి తన యొక్క వ్యక్తిగత జీవితంలో పొందిన శ్రమలను తెలియజేస్తూ దేవుని ఎడల విశ్వాసం కలిగి జీవించమని కోరుతున్నారు. సువార్త కొరకు ఆయన అనేక శ్రమలు అనుభవించారు అని తెలిపారు. తాను బంధించబడినప్పటికీ దేవుని యొక్క వాక్కుబంధించబడలేదు అని తెలుపుతూ మనం ఆయన కొరకు జీవించాలని తెలిపారు. ఆయన్ను నమ్మి ఆధారపడి చూపించినట్లు అయితే దేవుడు మనకు మేలు చేస్తారని కూడా పౌలు గారు తెలిపారు. మనం దేవునికి నమ్మదగని వారమైనా కానీ దేవుడు మాత్రము నమ్మదగిన దేవుడు 2 తిమోతి 2:13 కాబట్టి దేవునికి ఎల్లప్పుడూ కృతజ్ఞులమై జీవించాలి. మనం క్రీస్తుతో మరణిస్తే ఆయనతో జీవిస్తామని పౌలు గారు తెలుపుచున్నారు. అంటే దేవునికి సాక్షులై జీవిస్తే మనకు పరలోక రాజ్యం ఇవ్వబడుతుంది.

ఈనాటి విశేష పఠనంలో యేసు ప్రభువు 10 మంది కృస్ట రోగులను స్వస్థత పరిచిన విధానాన్ని చదువుకుంటున్నాం. విశేషం ను ధ్యానించుకునే ముందు ఒక విషయమును అర్థం చేసుకోవాలి అది ఏమిటంటే యేసు ప్రభువు జీవించిన సమయంలో నాలుగు రకాల ప్రజలు జీవించిన వారు మరణించిన వారితో సమానం.

1. పేదవారు

2. గ్రుడ్డివారు

3. సంతానం లేని వారు

4. కృష్ట రోగము 

ఎందుకు జీవించిన వారు మరణించిన వారితో సమానం అంటే గ్రుడ్డివారు పేదవారు సంతానం లేని వారు కుష్ఠ రోగులు దేవుని చేత రక్షింపబడ్డారు. మరీ ముఖ్యంగా కృస్టరోగం

దేవుని శిక్షకు గుర్తు ఎందుకంటే మిరియమును దేవుడు కుష్ఠ రోగంతో శిక్షించారు. సంఖ్య 12:9-10.

గేహసీని దేవుడు శిక్షించుటవలన కుష్ఠ రోగం వచ్చింది 2 రాజులు 5:27.

ఉజ్జియాను దేవుడు శిక్షించుట 2 రాజుల దిన 26:19.

యూదుల నమ్మకం ప్రకారం కుష్ఠ రోగం అనేది దేవుని శిక్షకు గుర్తు అందుకే వారు బ్రతికే ఉన్నా చనిపోయిన వారితో సమానం. కుష్ఠ రోగం వచ్చిన వారి గురించి లేవియా కాండం 13,14 అధ్యాయాలలో వివరించబడింది. వారి యొక్క పరిస్థితి చాలా దారుణంగా ఉంటుంది ఎందుకంటే అశుద్ధులుగా పరిగణించబడతారు లేవి 13:44 నేను అశుద్ధుడను అశుద్ధుడను అని బికరగా అరవాలి కుటుంబాలకు దూరంగా ఉండాలి. సంఖ్యా 5:23.కష్టతరమైన జీవితం అది ఏసుప్రభువు యేరుషలేమునకు వెళ్లేటప్పుడు పదిమంది కృష్టరోగులు క్రీస్తు ప్రభువును సంప్రదించారు. సమాజం వారిని తృణీకరించింది ప్రభువు వారిని చేరదీశారు పదిమందిలో తొమ్మిది మంది యూదులు ఉన్నారు ఒకడు అన్యుడు సమరయుడు ఉన్నాడు. వారి యొక్క అనారోగ్యమే వారిని ఏకం చేసింది యూదులకు సమరీయులకు శత్రుత్వం ఉన్నప్పటికిని వారి యొక్క వ్యాధి వలన వారు ఏకం అయ్యారు. ఏసుప్రభు అందరినీ రక్షించాలని లోకంలోనికి వచ్చారు అందుకే వారి మీద కనికరం చూపుచున్నారు ఏసుప్రభువు చెంతకు వచ్చినప్పుడు మీరు వెళ్లి అర్చకులకు కనిపించడు అని ఒకే ఒక మాట చెప్పారు యొక్క మాటను పదిమంది విశ్వసించి వెళ్లారు. ప్రభు యొక్క మాటను విదేయించి వారు వెళ్లారు అందుకే వారు స్వస్థత పొందారు. పదిమందిలో 9 మంది దేవుని స్వస్థత పొందినప్పటికిని వారు క్రీస్తు ప్రభువు చెంతకు తిరిగి రాలేదు. కేవలం ఒక్కడు మాత్రమే అది మంచి సమరీయుడు ఏసుప్రభువుకు తిరిగి వచ్చి కృతజ్ఞతలు తెలిపాడు. మంచి సమరయుడు ఒక మంచి ఉదాహరణగా ఉన్నాడు ఆయన యేసయ్య నిజమైన యాజకుడని విశ్వసించాడు. ఆయనకు స్వస్థత ప్రసాదించిన క్రీస్తు ప్రభువు చెంతకు తిరిగివచ్చి కృతజ్ఞతా తెలిపాడు. దేవుని గొప్పతనం తెలుసుకొని ఆయన చెంతకు మరల రావటం అన్నది గొప్ప అంశం

ఈనాటి మొదటి పట్ణమునకు విశేష పఠనమునకు కొన్ని పోలికలు ఉన్నాయి.

-ఇద్దరు వ్యక్తులు కూడా అన్యులే- నామాను - సమరియా కుష్ఠ రోగి.

-ఇద్దరూ చెప్పిన విధంగా చేశారు.

-ఇద్దరూ కృతజ్ఞతా తెలపటానికి తిరిగి వచ్చారు.

-ఇద్దరూ విశ్వసించారు

-ఇద్దరూ అన్యులైనప్పటికీ యూదుల దేవుని చెంతకు వచ్చారు. ఇద్దరూ కూడా వారి యొక్క ఆలోచనలకు భిన్నమైన పనులను చేశారు. నామాను నదిలో ఏడుసార్లు మునిగాడు. సమరియా కుష్ఠ రోగి వెళ్లి అర్చకులకు కనిపించటానికి ప్రయాణం సాగించాడు.

ఇద్దరూ నిజమైన దేవుని గుర్తించారు.

మన విశ్వాస జీవితంలో కూడా దేవుని చెంతకు వచ్చి కృతజ్ఞతా తెలపాలి అన్ని భావాలలో కృతజ్ఞతా భావం మేలైనది. ఇశ్రాయేలు ప్రజలు అనేకసార్లు దేవునికి కృతజ్ఞతా తెలుపుట మరిచిపోయారు. యెషయా 1:2-4 , యోహాను 1:11.

మన జీవితంలో ప్రతి నిత్యం కృతజ్ఞతా దేవునికి తెలపాలి. ఎఫెసి 5:20, కొలోస్సి 3:17, కీర్తన 107:1, యోహాను 11:41.

దేవునికి కృతజ్ఞతా తెలుపుతూ నిజమైన విశ్వాసులుగా దేవుని బిడ్డలుగా జీవించుదాం.

FR. BALAYESU OCD

 

11వ సామాన్య ఆదివారం

11వ సామాన్య ఆదివారం  యెహెజ్కేలు17:22-24, 1 కొరింతి 5:6-10, మార్కు 4:26-34 ఈనాటి పరిశుద్ధ గ్రంధ పఠణములు దేవుని యొక్క రాజ్య విస్తరణ గురించి బో...