21, అక్టోబర్ 2022, శుక్రవారం

30వ సామాన్య ఆదివారం

 30వ సామాన్య ఆదివారం


సిరాక్ 35:12-14
2 తిమోతి 4:6-8, 16-18
లూకా 18:9-14 

క్రీస్తునాదునియందు ప్రియమైనటువంటి పూజ్య గురువులు మరియు దేవుని బిడ్డలైనటువంటి క్రైస్తవ విశ్వాసులారా.

ఈ నాడు తల్లి శ్రీసభ 30వ సామాన్య ఆదివారంలోనికి ప్రవేశించియున్నది.ఈ నాటి మూడు దివ్య గ్రంథ పఠనములను గ్రహించినట్లైతే మూడు కూడా ముఖ్యమైనటువంటి ప్రార్థన జీవితం గురించి మనకు తెలియజేస్తున్నాయి.

దేవుడు మనలను సమృద్ధిగా మరియు పుష్కలంగా ఆశీర్వదించాడు. ఆయన తన ఆశీర్వాదాలను మనపై కుమ్మరిస్తూనే ఉన్నాడు. అదే సమయంలో, దేవుడు మనలను తనకు దగ్గరగా ఉండమని మరియు ప్రార్థించమని ఆహ్వానిస్తాడు. క్రైస్తవ మత ఆచరణలో ప్రార్థనకు ప్రముఖ స్థానం ఉంది. నేటి ప్రార్ధన యొక్క కొన్ని అంశాలను మరియు జీవితానికి దాని అన్వయాన్ని చర్చిస్తుంది. దేవుడు ముఖ్యంగా పాపి మరియు వినయస్థుల మాట వింటాడని పఠనాలు చెబుతున్నాయి. మానవులతో వ్యవహరించడంలో దేవుడు ఎందుకు పక్షపాతంతో వ్యవహరిస్తున్నాడని మనం తరచుగా ఆలోచిస్తాము. నేటి సువార్తలో, యేసు మనకు పరిసయ్యుడు మరియు పన్ను తీసుకొనే వ్యక్తి గురించి చెబుతాడు ఇది దేవునితో సరిగ్గా ఉండడానికి మార్గాన్ని చూపుతుంది.

వారిద్దరూ ప్రార్థన చేయడానికి ప్రత్యేక ప్రదేశానికి వెళ్లారు. దేవుడు తన చట్టాలను నిరంతరం ఉల్లంఘించే వారి కంటే వాటిని పాటించే మంచి వ్యక్తులను ఎక్కువగా వింటాడని కొన్నిసార్లు మనం అనుకుంటాము. ఉపమానంలో సూచించినట్లుగా అది ఖచ్చితంగా పరిసయ్యుని వైఖరి. నిజానికి వినయస్థుల ప్రార్థన మేఘాలను చీల్చుతుంది మరియు అది తన లక్ష్యాన్ని చేరుకునే వరకు విశ్రమించదు.

నేటి మొదటి పఠనం పేదల పట్ల దేవుని శ్రద్ధ గురించి చెబుతుంది మరియు వారి ప్రార్థన స్వర్గ న్యాయస్థానాలకు చేరుకుంటుంది. ప్రభువును సేవించే వారు తమ ప్రార్థనలను ప్రభువు ఆలకిస్తారని ఆశించవచ్చు. మన ప్రార్థన జీవితం అనివార్యంగా మన జీవితాంతం అనుసంధానించబడిందని మొదటి పఠనం చెబుతుంది. ప్రభువు న్యాయాధిపతి, మరియు అతనిలో పక్షపాతము లేదు. అన్యాయానికి గురైన వాని ప్రార్థన వింటాడు. అనాథ లేదా వితంతువులు మొరపెట్టుకున్నప్పుడు వారి విన్నపాన్ని ప్రభువు ఆలకిస్తాడు. భగవంతుని చెవి పేదవారు మరియు వదిలివేయబడిన వారి వైపు మొగ్గు చూపుతుంది. విశ్వాసుల ప్రార్థనలు ప్రభువును సంతోషపరుస్తాయి మరియు అతని స్వర్గపు సింహాసనం ముందు వినబడతాయి. కానీ వినయస్థుల ప్రార్థనలు ప్రభువును తాకుతాయి మరియు నీతిమంతులకు న్యాయం చేయడానికి తీర్పును అమలు చేయడం ద్వారా సర్వోన్నతుడు ప్రతిస్పందించే వరకు అవి అతని హృదయాన్ని గుచ్చుతాయి. సిరాక్

ప్రార్థన ఒక బాణం దాని గుర్తుకు చేరుకోవడం గురించి మాట్లాడుతుంది, దేవుడు దానిని గమనించే వరకు అది మిగిలి ఉంటుంది. బలహీనులు మరియు వినయస్థులు సర్వశక్తిమంతుడైన దేవునితో వినికిడిని పొందుతారు.

పౌలు తిమోతికి వ్రాసిన రెండవ లేఖ నుండి నేటి రెండవ పఠనంలో, పౌలు యొక్క వినయానికి

ఉదాహరణలు మనకు కనిపిస్తాయి. పౌలు తన నిష్క్రమణ సమయం వచ్చిందని చెప్పినప్పుడు, అతను మరణం యొక్క సామీప్య వాస్తవాన్ని చెబుతున్నాడు. అతని మరణం ఆసన్నమైంది మరియు అతను ఈ జీవితం నుండి నిష్క్రమించడం మరియు క్రీస్తు వద్దకు తిరిగి రావడం ఖాయం. అతను అప్పటికే తన జైలులో ఉన్నాడు. అతని మాటల ద్వారా, అతను జాలి కోరడం లేదు, లేదా అతను యేసు యొక్క పవిత్ర నామంలో చేసిన అన్నిటి గురించి గొప్పగా చెప్పుకోలేదు. మరోవైపు అతను తన డబ్బు,తన పని, తన సమయం మరియు ఇప్పుడు తన జీవితాన్ని దేవుడికి సమర్పించాడు. తాను మంచి పోరాటం చేశానని, మంచి పరుగు పందెం నడిపానని, విశ్వాసాన్ని నిలబెట్టుకున్నానని పౌలు ఇప్పుడు వాళ్లతో చెబుతున్నాడు. పౌలు తనతో లూకాను కలిగి ఉన్నాడు మరియు తిమోతి మరియు మార్కు తన స్థానానికి వస్తారని అతను ఆశించినప్పటికీ, అతను యేసు వలె విడిచిపెట్టబడ్డాడు. 

నేటి సువార్తలో, ప్రార్థన సందర్భంలో ఒక పరిసయ్యుడు మరియు పన్ను వసూలు చేసే వ్యక్తి యొక్క విచిత్రమైన ఉదాహరణ మనకు ఉంది. అతను మంచి వ్యక్తి అని నిరూపించడానికి పరిసయ్యుడు మరియు మా దగ్గర స్పష్టంగా ఆధారాలు ఉన్నాయి. అతను యూదుల ధర్మశాస్త్రాన్ని మరియు దేవుని ఆజ్ఞలను జాగ్రత్తగా పాటించాడు. అతను మంచి యూదుడు బాధ్యతలను నమ్మకంగా గమనించాడు: అతను ప్రార్థించాడు, ఉపవాసం ఉన్నాడు మరియు భిక్ష ఇచ్చాడు. నిజానికి, అతను

దేవుని పట్ల తన వైఖరిలో చాలా ఉదారంగా ఉన్నాడు. అతను వారానికి రెండుసార్లు ఉపవాసం ఉండేవాడు, అయితే మతపరమైన యూదుడు సంవత్సరానికి ఒక్కసారి మాత్రమే ఉపవాసం ఉండేవాడు. వ్యవసాయ ఉత్పత్తుల లాభాల్లో దశమభాగాలు ఇవ్వాలని చట్టం ఆదేశించింది, అయితే పరిసయ్యులు అతని వద్ద ఉన్న ప్రతిదానిలో దశమ వంతులు ఇచ్చారు. అతని నీతి మోషే ధర్మశాస్త్రం సూచించిన ప్రమాణాలను గణనీయంగా మించిపోయింది. ఇంకా, దేవుడు అతనితో సంతోషంగా లేడు ఎందుకంటే అతను పూర్తిగా స్వీయ-కేంద్రీకృత వ్యక్తి. అతను ఇతరులలా కాదు, ముఖ్యంగా దేవాలయానికి ప్రార్థన చేయడానికి వచ్చిన భయంకరమైన పన్ను వసూలు చేసే వ్యక్తిని అతను మాటలతో దేవునికి కృతజ్ఞతలు చెప్పాడు. పరిసయ్యుడి వంటి పవిత్రమైన ఉదార ​​వ్యక్తిని దేవుడు రక్షించడం ఎంత అదృష్టమో అతను దేవునికి చెప్పాడు.

సువార్తలో చిత్రీకరించబడిన పన్ను వసూలు చేసే వ్యక్తిని చూస్తే అతను ఖచ్చితంగా పాపాత్ముడే. పన్ను వసూలు చేసేవారిని సామాజిక బహిష్కృతులుగా పరిగణించారు. వారు రోమ్ కోసం దొంగలుగా పరిగణించబడ్డారు.

పన్ను వసూలు చేసేవారు రోమన్లచే అణచివేయబడిన వారి సొంత  సంఘం నుండి పన్ను డబ్బు వసూలు చేసి వారికి మంచి వాటాను ఇచ్చారు. ఇక్కడ మనకు యూదుల చట్టాన్ని పాటించని ఒకరు ఉన్నారు. ఇతర పన్నువసూలు చేసేవారిలాగే, అతను కూడా మోసగాడు మరియు దోపిడీదారుడే. అతను నిజంగా ప్రపంచం ముందుపాపి, కానీ దేవుడు అతన్ని ప్రేమించాడు మరియు అతనిని ప్రేమిస్తూనే ఉన్నాడు. పన్ను వసూలు చేసేవాడు

దేవాలయాన్ని విడిచిపెట్టినప్పుడు, అతను దేవుని స్నేహితుడిలా చేశాడని యేసు చెప్పాడు, అయితే పరిసయ్యుడు క్షమాపణ అనుభవం లేకుండా వెళ్లిపోయాడు. పన్ను వసూలు చేసేవాడు పాపి అయినప్పటికీ, అతను తన పాపాలను ఒప్పుకున్నాడు మరియు దేవుని నుండి క్షమాపణ కోరాడని ఉపమానం చెబుతుంది.

పరిసయ్యుడు మరియు పన్ను వసూలు యొక్క ఈ ఉపమానం యొక్క సాధారణ వివరణ ప్రారంభ

పద్యం నుండి దాని సూచనను తీసుకుంటుంది. ఇది తమ సొంత ధర్మాన్ని నమ్మి, అందరినీ తృణీకరించే వారిని ఉద్దేశించి ప్రసంగించబడింది. ఉపమానం కూడా ఒక పరిసయ్యుడు మరియు పన్ను వసూలు చేసే వ్యక్తి యొక్క పాత్రలను ఉపయోగిస్తుంది కానీ సందేశం ప్రత్యేకంగా పరిసయ్యుడు లేదా పన్ను వసూలు చేసే వ్యక్తికి వ్యతిరేకంగా సూచించబడలేదు. ఈ ఉపమానాన్ని చదివిన వారిలో చాలామంది పరిసయ్యుడిని గర్విష్ఠుడని, స్వధర్మపరుడని,అహంభావి అని విమర్శిస్తూ, పన్ను వసూలు చేసే వ్యక్తిని వినయపూర్వకమైన వ్యక్తిగా పొగడాలని షరతు విధించారు. వాస్తవానికి, పరిసయ్యుడు స్వీయ-నీతిమంతుడు కాదు మరియు అతను మంచి పరిసయ్యుడు చేయవలసిన పనిని చేస్తాడు. మరోవైపు పన్ను వసూలు చేసేవాడు భూమి యొక్క శత్రువులకు సహకరించేవాడు. పరిసయ్యుడు చేసిన తప్పు ఏమిటంటే, అతను తన మతపరమైన మరియు వ్యక్తిగత విజయాన్ని తనకు తానుగా జమ చేసుకున్నట్లు అనిపిస్తుంది.

నేటి సువార్తలో లూకా మనకు చెప్పేదేమిటంటే, మనం ఎవరమైన సరే, మనలో ఎవరైనా ఉచ్చరించగల ఏకైక ప్రామాణికమైన ప్రార్థన పన్ను వసూలు చేసే వ్యక్తి ద్వారా మాత్రమే. అప్పుడు కూడా ధర్మానికి హామీ లేదు. ఇక్కడ యేసు సరళత మరియు వినయం గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. తమను తాము తగ్గించుకొనేవారందరు హెచ్చించబడతారని ఆయన చెప్పాడు. మత్తయి సువార్తలో, చిన్న పిల్లవాడిలా వినయంగా మారేవాడు పరలోక రాజ్యంలో గొప్పవాడు అని యేసు చెప్పిన మాటలు మనకు ఉన్నాయి. పరిసయ్యుడు మరియు పన్ను వసూలు చేసేవారి ఉపమానంలో, పరిసయ్యుడు తనను తాను నీతిమంతుడిగా ఎలా భావించుకున్నాడో మరియు పన్ను వసూలు చేసేవారిని ఎలా ఖండించాడో మనం విన్నాము.

ఆయన భూమిపై జీవించిన కాలంలో, పరిసయ్యులకు వ్యతిరేకంగా తప్ప యేసు చెప్పిన కఠినమైన

మాటలేవీ మనం వినలేము. యేసు వారితో కలిసిపోయాడు, అయినప్పటికీ అతను వారి ప్రవర్తన గురించి గట్టిగా మాట్లాడాడు. మత్తయిలో, పరిసయ్యులు మరియు సుంకరులను క్రీస్తు ఖండించడానికి పూర్తి అధ్యాయం అంకితంచేయబడింది. అతను వారిని తెల్లగా కడిగిన సమాధులు అని పిలుస్తాడు, చట్టాలను రూపొందించే వ్యక్తులు కానీ పాటించని వ్యక్తులు మరియు మొదలైనవి. నేటి ఉపమానంలో, అతను వారిని స్వీయ-నీతిమంతులుగా మాట్లాడుతున్నాడు. మనం నేర్చుకునే ఒక విషయం ఏమిటంటే, దేవుడు ఏ పాపాన్ని ఆమోదించడు, వినయంతో ఆయన వైపు తిరిగే పాపులందరికీ ఆయన దయ మరియు క్షమాపణ అందుబాటులో ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇది మన చిత్తశుద్ధి కోసం మనకు బహుమతిగా ఇవ్వబడిన దేవుని దయ మాత్రమే, ఇది మనలను ఆయన సన్నిధికి తీసుకువస్తుంది, మనకు మోక్షాన్ని తెస్తుంది, ఎందుకంటే మన దేవుడు దయగలవాడు మరియు అతను మానవాళిని ప్రేమిస్తాడు. “వినయుని  వ్యక్తి యొక్క ప్రార్థన మేఘాలను చీల్చుతుంది.

పరిసయ్యుల యొక్క ఈ విచారకరమైన కథ నుండి మనం నేర్చుకోవలసిన ఒక విషయం ఏమిటంటే,

దేవుడు ఏ పాపాన్ని ఆమోదించడు, అతని దయ మరియు అతని క్షమాపణ గర్విష్ఠులు తప్ప పాపులందరికీ అందుబాటులో ఉంటుంది. గర్వం అనే పాపాన్ని దేవుడు క్షమించడని కాదు, గర్వించే వ్యక్తి దేవుని క్షమాపణ కోరడు. కాబట్టి ఈ ప్రమాదకరమైన మరియు విధ్వంసక దుర్మార్గానికి వ్యతిరేకంగా మనం జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఇది ప్రమాదకరమైనది ఎందుకంటే అది మన జీవితంలోకి ప్రవేశించిన తర్వాత మనల్ని నాశనం చేస్తుంది. ఇది వినాశకరమైనది ఎందుకంటే ఇది మనం ఆచరించే అన్ని మంచి ధర్మాలను మరియు మనం చేసే అన్ని మంచి పనులను నాశనం చేస్తుంది. సోదర ప్రేమ గర్వించె  హృదయంలో వర్ధిల్లదు, ఎందుకంటే గర్వించదగిన హృదయం చాలా స్వార్థంతో నిండి ఉంటుంది, అది ఇతరులకు చోటు లేదు. గర్వించదగిన వ్యక్తి తన ఆత్మగౌరవం కోసం మతాన్ని మరియు ధర్మాలను పాటిస్తాడు మరియు దేవుని కోసం కాదు కాబట్టి గర్వించే హృదయంలో దేవుని పట్ల నిజమైన ప్రేమ ఉండదు. ఉపమానంలోని పరిసయ్యుడు ఈ వాస్తవాన్ని ఋజువు చేస్తున్నాడు. అతను తన మంచి పనుల గురించి మాత్రమే ప్రగల్భాలు పలికాడు మరియు ప్రార్థన చేయలేదు. ఇంకా, అతను తన పక్కన ఉన్న వ్యక్తిని విమర్శిస్తూ గడిపాడు మరియు అతనిని తన సొంత సోదరుడిగా అంగీకరించడానికి నిరాకరించాడు. క్రైస్తవులమైన మనం ఆలా జీవించకుండా ఆ యొక్క సుంకరి వలే జీవించాలని, సాటి వారిని గౌరవించాలని ఈయొక్క పూజ బలిలో ప్రార్ధించుకుందాం

బ్రదర్ జోహెన్నెస్ ఓ సి డి 

11వ సామాన్య ఆదివారం

11వ సామాన్య ఆదివారం  యెహెజ్కేలు17:22-24, 1 కొరింతి 5:6-10, మార్కు 4:26-34 ఈనాటి పరిశుద్ధ గ్రంధ పఠణములు దేవుని యొక్క రాజ్య విస్తరణ గురించి బో...