1, మార్చి 2023, బుధవారం

 

తపస్సు కాల మొదటి వారం - గురువారం

ఎస్తేరు 9

మత్తయి 7:7-12

 

 

యేసు తన శిష్యులతో ఇలా అంటున్నారు: "అడుగుడు మీ కొసగాబడును, వెదకుడు మీకు దొరుకును, తట్టుడు మీకు తెరవబడును.

 

క్రీస్తు నాధుని యందు సహోదర సహోదరీలారా, మనం ఏమి అడగాలి మరియు ఎలా అడగాలి అనేది ముఖ్య ప్రశ్న. ఏమి వెతకాలి మరియు ఎక్కడ వెతకాలి; మనం ఎవరి తలుపు తట్టాలి మరియు ఏవిధంగా అని.

అడుగుడు మీ కొసగాబడును: ముందుగా అడగడానికి,

      మొదటగా, మనం మన కొరతను గుర్తించాలి, మనకు లేనిది ఏమిటి లేదా మన జీవిత  అవసరం ఏమిటి. అవసరాన్ని గుర్తించండి.

      మనం అడగడం (సమాచారం, సహాయం లేదా వస్తువు కావచ్చు) అనేది ఇతర వ్యక్తి ప్రమేయాన్ని సూచిస్తుంది. ఆ వ్యక్తిని గుర్తించండి

      మనం అడిగే స్థితిలో ఉన్నామనేడి వాస్తవం, కాబట్టి ఉత్తమమైన వైఖరితో (డిమాండ్ చేయడం లేదు, నియంత్రించడం లేదు) - వినయ విధేయతలు తో  ఉండమని ప్రోత్సహిస్తుంది.

      చివరగా, మనం అవతలి వ్యక్తి యొక్క ప్రతిస్పందనను అంగీకరించాలి మరియు గుర్తించాలి.

అలాగే మన ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో కూడా, అవసరాన్ని, వెలితి  గుర్తించండి; మనమే దీన్ని తీర్చుకోలేము  మరియు ఆజ్ఞాపించడం ద్వారా మరియు నియంత్రించడం ద్వారా పొందలేము కాబట్టి, మనం ఆ వైఖరులను విడిచిపెట్టి, అడగడంలో వినయంగా మరియు ప్రతిస్పందించడంలో విధేయతతో ఉండాలి. (సరైన రీతిలో  అడగడం నేర్చుకోండి)

 

వెదకుడు మీకు దొరుకును:

మనం, దేవుని అనుచరించే మరియు విశ్వసించే మనమందరం ఏమి వెతకాలి మరియు ఎక్కడ వెతకాలి. వెదకడం అంటే ఎల్లప్పుడూ మనం కోల్పోయింది మాత్రమే  కాదు. మనం వెతకవలసినది దేవుడే.  ఆయన చిత్తాన్ని వెదికినప్పుడు ఆయన సన్నిధిని అనుభవిస్తారు. అని పరిశుద్ధ గ్రంథం చాలా స్పష్టంగా తెలియచేసింది, కీర్తన 34:10, "సింహపు పిల్లలు ఆహారము దొరకక అలమటించును, కానీ ప్రభువును  వెదకువారికి అన్ని మేలులు దొరుకును". మరియు మత్తయి 6:33లో " మొదట అయన రాజ్యమును , నీతిని వెదకుడుఅప్పుడు అన్ని మీకు అనుగ్రహించు బడును " అని చెప్పబడింది.

వెదకుటకు ఒకరి పూర్తి శ్రద్ధ మరియు అవగాహన అవసరం. మన దృష్టిలో మార్చితే మనం దానిని కనుగొనే అవకాశం లేదు. అందువల్ల ప్రాథమిక అవసరాలపై శ్రద్ధ చూపడం, మన అన్వేషణలో విధేయత చూపడం, ఎందుకంటే మన వెదకుట అనే ప్రయాణంలో మనం ఊహించని విషయాలు కనుగొనే అవకాశం ఉంది. ఊహించనిది ఆశించండి. తద్వారా మనం భగవంతుని మార్గాలకు అనువుగా ఉండడం నేర్చుకోవచ్చు.

 

 

 

తట్టుడు మీకు తెరువబడును

ఈ రోజుల్లో మనం ఆన్‌లైన్‌లో చేసే  ఆర్డర్‌లకు డోర్ డెలివరీ సదుపాయం ఉంది, ఆర్డర్ వచ్చినప్పుడు తీసుకువచ్చే వ్యక్తి (కాల్స్) ఇంటి తలుపు తట్టడం  (రింగ్  చేస్తారు). అతను కొన్ని సమయాల్లో పట్టుదలతో ఉంటాడు, తద్వారా మనము మా ప్యాకేజీని అందుకునేలా అక్కడే ఉంటారు.

మనం తట్టకపోతే, మనం తలుపు దగ్గర నిలబడి ఉన్నామని ఎవరికీ తెలియదు. తట్టకపోతే మనకు కావాల్సినవి పొందలేము. కాబట్టి వాస్తవానికి మనకు అవసరమైన వాటిని స్వీకరించడానికి మనం సరైన తలుపును నిరంతరం తట్టాలి. విశ్వాసంతో దేవుని తలుపు తట్టండి, తలుపు తెరవబడుతుంది మరియు మీ కోరికలు నెరవేరుతాయి.

 

మరియు మొదటి పఠనంలో, జీవిస్తున్న దేవుని దయగల తలుపును అడిగిన, కోరిన మరియు తట్టిన క్వీన్ ఎస్తేర్ వ్యక్తిలో మనకు సరైన ఉదాహరణ ఉంది.

సందర్భం:

పర్షియన్ రాజు అహష్వేరోషు మంత్రులందరిలో ముఖ్యుడైన హామాను  యూదు ప్రజల పట్ల అసూయ మరియు కోపంతో ఉన్నాడు, కాబట్టి అతను వారందరినీ నాశనం చేయాలనుకున్నాడు. అతను యూదు ప్రజలందరినీ ఉరితీసి నాశనం చేయమని రాజును ఒప్పించాడు.

ఈ భయంకరమైన మరియు తీరని పరిస్థితిలో ఆమె తన ప్రజలకు అండగా నిలబడాలని నిర్ణయించుకుంది మరియు విధ్వంసం నుండి వారిని రక్షించమని రాజును వేడుకోవాలను కుంది. రాజు ఆహ్వానం లేకుండా రాజుతో మాట్లాడటం ద్వారా తాను ఖచ్చితంగా మరణమే అని  ఆమెకు తెలుసు. అయినప్పటికీ, ఆమె తన ప్రజలను నడిపించిన మరియు వారిని రక్షించే దేవుని శక్తి గురించి కూడా ఆమెకు తెలుసు. కాబట్టి ఆమె రాజును సమీపించే ముందు ప్రార్థన చేసి ఉపవాసం ఉంది. ఎందుకంటే తనను మరియు తన ప్రజలను రక్షించగల దేవుని శక్తిని ఆమె విశ్వసించింది/ ఆధారపడింది.

 

నిజమైన ప్రభావితురాలు/ స్ఫూర్తి నిచ్చు వ్యక్తి:

ఒక నిర్ణిత లేదా నిర్దిష్ట స్థితిలో ఉండటం అంటే తనకు మరియు ఇతరులకు సంబందిచి బాధ్యత  కలిగి ఉండటం.  ఒక విధంగా దేవుని ప్రణాళికలు ప్రకారం రాణి అయ్యింది. ఆమె తన నిరాశ మరియు దిక్కు తోచని  సమయంలో ప్రభువు వైపు తిరిగింది మరియు భగవంతుడు మాత్రమే చివరి  ఆశ అని అర్థం చేసుకుంది. ఇది అందమైన మరియు స్ఫూర్తి దాయకమైన ప్రార్థన. ఆమె దేవుని గొప్పతనాన్ని వ్యక్తపరిచింది, యూద ప్రజలలో అతని అద్భుతమైన పనులను గుర్తుచేసుకుంది, వాటంతటికి  కృతజ్ఞతలు తెలిపింది మరియు ప్రజల విశ్వాసం మరియు విధేయత లేకపోవడాన్ని కూడా అంగీకరించింది. ఆమె మూడు రోజులు నిరంతరాయంగా ఈ విధంగా ప్రార్ధన ఉపవాసం   చేసింది మరియు ఈ గొప్ప ప్రయత్నంలో పాల్గొనమని తన ప్రజలందరినీ ఆహ్వానించింది.

 

రాణి హోదాలో ఉన్న కూడా, ఆమె ఆడంబరాన్ని, అహంకారాన్ని  ప్రదర్శించలేదు , వినయ హృదయంతో  తన ప్రజల సంక్షేమం కోసం మాత్రమే ప్రభువును ఆశ్రయించింది.

 

      ఆమె ధైర్యం మరియు దైవ సలహా కోసం మాత్రమే అడిగింది ,  సుఖాలు మరియు విలాసాల కాదు.

      ఆమె మాటలు మరియు చేపట్టే పనికి శక్తినివ్వమని దేవుడిని కోరింది.

      ఆమె ప్రభువు నుండి మార్గదర్శకత్వం కోరింది.

      యూద ప్రజల  రక్షణ కోసం ఆమె నిజమైన రక్షకుడి తలుపు తట్టింది.

ఆమె ఆశీర్వదించబడింది మరియు అదే విధంగా  ఆమె ప్రజలు కూడా రాబోయే వినాశనం నుండి రక్షించబడ్డారు.

సువార్త చివరి మాటల్లో యేసు చెప్పినట్లుగా, “ఇతరులు మీకు ఏమి చేయాలని మీరు కోరుకుంటున్నారో అదే వారికి చేయండి. ఇదే ధర్మశాస్త్రం మరియు ప్రవక్తల ప్రబోధనలు."

ఆమె ప్రార్థనలోని  కొన్ని ముఖ్యమైన అంశాలు

అడుగుట: ఆమె తన ఉన్న పరిస్థితిలో ధైర్యం, సలహా కోసం వినయంతో కోరింది ఇద్దరి దగ్గర దేవుని దగ్గర మరియు రాజు దగ్గర కూడా.   ఆమెకు తన  అవసరం తెలుసు మరియు తీర్చగల వ్యక్తి తెలుసు.

వెదకుట /అన్వేషణ : ప్రార్థన మరియు ఉపవాసం ద్వారా, దేవుని పట్ల మాత్రమే శ్రద్ధతో ఆమె దేవుని చిత్తాన్ని మరియు రక్షణను కోరింది.

తట్టుట: ఆమె భయంకరమైన పరిస్థితిలో దేవుని తలుపు వద్ద. ఎందుకంటే ఆ పరిస్థితుల్లో దేవుని తలుపు మాత్రమే తెరవబడుతుంది. దేవుడు మాత్రమే తన ప్రజలను రక్షించగలడు. ఆమె పట్టుదలతో మరియు నమ్మకంగా ఉండేది.

 

 

అడుగు ప్రతివానికి లభించును,   వెతకు ప్రతివానికి దొరుకును. తట్టు ప్రతివానికి తెరవబడును

ప్రియమైన మిత్రులారా, ఈ తపస్సు కాలంలో  సరైన వైఖరితో అడగాలి మరియు సరైన స్థలంలో వెతకాలి  మరియు సరైన తలుపుతో తట్టాలి.

 FR. JAYARAJU MANTHENA OCD

 

 

Thursday of the First Week in Lent

 

Thursday of the First Week in Lent

Esther  C:12, 14-16, 23-25

Matthew 7:7-12

 

Jesus said to his disciples: "Ask and it will be given to you; seek and you will find; knock and the door will be opened to you.

Dear Brothers and Sisters in Christ Jesus, the question is what Should we ask and how;  what should seek and where; whose door should we knock and how.

Ask and it will be given to you : in order to ask,

      First, We need to identify our scarcity, what is that we lack or what is the Need at the moment of our Lives. Identify the need.

      The fact that we are into asking (be it information, favour or an object) signifies the involvement of the other Person. Identify the Person (who can help or fill the void)

      The fact that we are in the position of asking, encourages us to be of the best attitude (no demanding, no controlling) - Be open minded / Docile.

      And finally, we need to accept and acknowledge the other person’s response.

So also in our Spiritual life, Identify the need, the void; since we can’t do it ourselves and obtain by demanding and controlling, we need to let go of those attitudes and be humble in asking and docile  in responding. (learn to ask properly and exactly)

 

Seek and you will find:

What is that we, the followers and believers and all of us ought to to seek and where. It is not always something we have lost. It is God himself we should seek. It is not that God is hiding but when we seek him and his will, his presence will be felt. The scripture is very clear, Psalm 34:10, “ But those who seek the Lord lack no good thing”.  And in Matthew 6:33 it is said “But seek first the kingdom [of God] and his righteousness, and all these things will be given you besides.”

Seeking requires complete attention and awareness of one’s mind. If we wonder in our focus, there is no chance that we can find it. Therefore paying attention to primary necessities, being docile in our seeking because there is a chance that we may find unexpected things in our seeking journey. Expect the unexpected. so that we can learn to be docile to God’s inspirations.

knock and the door will be opened to you:

Nowadays we have a door delivery system for any orders we make online, when the order arrives the delivery person (calls) knocks (rings) on the door of the house. He is persistent at times so that we can receive our package. 

If we don’t knock, no one will know that we are there at the door standing. If we don’t knock, we will not be able to get what we need. Therefore we need to persistently  knock on the right door to receive what we need in reality. Knock on God's door with faith, the door will be opened and  your desires are met. 

 

And in the first reading, we have the perfect example in the person of Queen Esther, who asked, sought and knocked on the merciful door of the Living God.

The Context:

Haman, the chief of all the ministers of the Persian King Ahasuerus, was jealous and infuriated with the Jewish People, so he wanted to destroy all of them. He convinced the King to Order the execution and destruction of all the Jewish people.

It was in this horrific and desperate situation she decided to stand by her people and plead the King to spare them from the destruction. She was aware that she could face death certainly by speaking to King without his invitation. However She was also aware of the Power of God, who led her people and protected them. So She Prayed and fasted before approaching the King. because she believed in the power of God who alone can save her and her people. 

 

True Influencer:

Being in a certain position entails responsibility for oneself and for others. She was led there to become Queen, in a way God’s plans were fulfilled. She turned to the Lord and implored him in her desperate times and understood only God is sole ultimate Hope.   It was a beautiful and inspiring prayer. She expressed God’s greatness, remembered His wonderful deeds among the Jewish people, thanked all of them and also acknowledged the people’s lack of faith and obedience. She did it for three continuous days and invited all her people to join in this great endeavour. 

 

Being in the position of Queen, she did not show attitude, arrogance rather with humble heart, turned to the Lord for the welfare of her People.

    She did not ask for comforts and luxuries rather for Courage and counsel. 

    She asked God to empower her words and actions.

    She sought guidance from the Lord.

    She knocked on the door of True Protector for Divine protection of the Jewish people.

She was blessed and her people were saved from the destruction.

As Jesus says in the last words of the Gospel, “Do to others whatever you would have them do to you. This is the law and the prophets.” 

Some important factors in her Prayer

Asking : She asked With humility for counsel, courage in her situation, before the king and God. That’s one of the reasons she became queen. She knows need and giver. 

Seeking : through prayer and fasting, with attention to only God she sought the will of God and protection.

Knocking : at the door of God in her dire situation. Because only the door of God will be opened in those situations. Only God can save her people. She was persistent and trusting.

For everyone who asks, receives; and the one who seeks, finds;

and to the one who knocks, the door will be opened.

Dear Friends Let this Lent be a time of Asking, Seeking and Knocking but with the right attitude and right place and right door.

FR.JAYARAJU MANTHENA OCD

తపస్సు కాల మొదటి వారం - బుధవారం

 

తపస్సు కాల మొదటి వారం - బుధవారం

యోనా 3:1-10

లూకా 11:29-32

 

క్రీస్తు నందు ప్రియమైన సహోదర సహోదరీలారా, దేవుడు తమ మధ్య ఉన్నాడని తెలియజేయడానికి పాత నిబంధనలో అనేక సూచనలు మరియు అద్భుతాలు ఉన్నాయి. మోషే పిలుపు విషయంలో, అతను దేవుని ద్వారా పంపబడ్డాడని చూపించడానికి అతను కొన్ని సంకేతాలను చేసాడు, నిర్గమకాండము 4 వ ఆధ్యాయము చూసినట్లయితే అక్కడ కొన్ని సంకేతాలు ఉన్నాయి : కర్ర పాముగా మారడం, తన చెయ్యి కుష్ఠము వలె తెల్లగా మారడం మరల

 యధాప్రకారం అవడం. మరియు గిద్యోను  విషయంలో- ఉన్నితో పరీక్ష (న్యాయాధిపతులు 6:36-40). ఇది దేవునిపై నిర్దిష్ట విశ్వాసాన్ని ప్రేరేపించింది.

 

మరోవైపు, కొన్ని సార్లు సంకేతాలు ఇవ్వబడ్డాయి, అది నమ్మకానికి దారితీయలేదు. ఎడారి ప్రయాణంలో ఇశ్రాయేలు  ప్రజలు చాలా సంకేతాలు అందుకున్నారు కానీ అవిశ్వాసులయ్యారు. ఫరో దేవుని సంకేతాలను చూశాడు కానీ నమ్మ లేదు కానీ మొండి వాడుగా అయ్యాడు.  సువార్తలో కూడా, ప్రజలు క్రీస్తు యొక్క అద్భుత కార్యాన్ని చూసి ఆశ్చర్యపోయారు మరియు విస్మయం చెందారు, కాని వారందరూ విశ్వాసంలోకి వెళ్లలేదు. (లూకా 5:26; మార్కు 2:12) వారు మహిమపరచడానికి ప్రేరేపించబడ్డారు కానీ మనసు మార్చుకోలేదు.

అందువల్ల, ఈ సంకేతాలు మరియు అద్భుతాలన్నీ విశ్వాసాన్ని కలిగించవు, కానీ వీటన్నింటిలో భగవంతుని ఆజ్ఞ ప్రకారం వాటిని చేసే వ్యక్తి ఉన్నాడు. దేవుని సత్యానికి మరియు విశ్వాసానికి ఇతరుల మనస్సులను తెరవడానికి ఆ వ్యక్తి యొక్క పదం మరియు చర్య ఒక ముఖ్యమైన ప్రమాణం.

 

సందర్భం: యేసు  సువార్త సువార్త పరిచర్య సమయంలో, ప్రజలు అతని అసాధారణ పనులు మరియు మాటలను చూసి ఆశ్చర్యపోయారు, కాబట్టి వారు అనుసరించడం ప్రారంభించారు. వారిలో కొందరు అద్భుతాలు చూడాలని, మరికొందరు ఆయన మనుష్యకుమారుడు, మెస్సీయ అని నమ్మడానికి ఇతర సంకేతాలను వెతుకుతున్నారు.

అయితే యేసు వారితో ఇలా అన్నాడు: “ఈ తరం దుష్టమైనది; ఇది ఒక గురుతు కోరుచున్నది , కానీ యోనా చిహ్నము కంటే వేరొకటి అనుగ్రహించు బడదు.

మనం సంకేతాలను ఎందుకు కోరుకుంటాము?

ఇవి  దేవుని నుండి అని నిర్ధారించడానికి

వారి అవిశ్వాసానికి  సాకులు చూపడానికి (నమ్మే ఉద్దేశం లేదు) మత్తయి 16:1; లూకా 11:16).

వారి ఉత్సుకతను /ఆత్రుతను  తీర్చడానికి కానీ నిజంగా తెలుసుకోవాలనే కోరిక లేదు

స్వలాభం కోసం , తమను తాము ఆకర్షించుకోవడం

 

యేసు చెప్పిన యోనా సంకేతం ఏమిటి?

యోనా యొక్క సంకేతం

యోనా యొక్క సంకేతానికి రెండు అంశాలు ఉన్నాయి.

చేపల కడుపులో మరియు భూమి యొక్క గుండెలో: Jonah 1:17 ప్రభువు నియమించిన ప్రకారము ఒక పెద్ద చేప యోనాను మ్రింగివేసెను. మరియు యోనా మూడు పగళ్లు మరియు మూడు రాత్రులు చేప కడుపులో ఉన్నాడు. ఇది యేసు మరణానికి సంబంధించి  సూచిస్తుంది, క్రీస్తు మూడు రోజులు మరియు మూడు రాత్రులు భూమి యొక్క గుండెలో ఉంటా రు.

వాక్య పరిచర్య  : యోనా 2:10 యెహోవా ఆ చేపతో మాట్లాడగా అది యోనాను ఎండిన నేలమీద వెళ్ల గ్రక్కేను. అతను నీనెవెలో ఉన్నప్పుడు, అతను దేవుని వాక్యాన్ని, దేవుని ఉగ్రతను బోధిస్తూ, హృదయాన్ని మరియు జీవితాలను మార్చు కోమని నినివె ప్రజలను ఆహ్వానించాడు. అలాగే క్రీస్తు మరణం మరియు పునరుత్థానం తర్వాత కూడా, హృదయ మార్పు మరియు దైవ రాజ్య విస్తరణ  సందేశం అంతటా ప్రకటించబడుతుంది.

మొదటి పఠనం - యోనా ప్రవక్త దైవ సత్యాన్ని పలికారు, ప్రజలు విన్నారు, విశ్వసించారు మరియు వారు రక్షించబడ్డారు.

ప్రజలు వినరు అని జోనా అనుకున్నాడు, నీనెవె వాసులు అస్సిరియన్లు; వారు అన్యమతస్థులు, వారి స్వభావంలో క్రూరమైన మరియు అనైతికంగా ఉన్నారు. ప్రవక్త తన ప్రాణభయం మరియు క్రూరత్వానికి బయపడి వెళ్ళడానికి వెనుకాడినప్పటికీ, దేవుని మార్గం వేరే, వెళ్లేలా చేసారు. అతనిని ఆశ్చర్యపరిచే విధంగా, ప్రజలు అతని సందేశాన్ని విన్నప్పుడు వెంటనే ప్రతిస్పందన వచ్చింది, వారు అతని సందేశాన్ని విశ్వసించారు. వారు సత్యాన్ని గుర్తించి, దేవుణ్ణి విశ్వసించారు మరియు పశ్చాత్తాపపడ్డారు. అత్యంత అణగారిన వారి నుండి అత్యంత శక్తివంతమైన వారి వరకు, వారు యోనా మాటలను హృదయపూర్వకంగా తీసుకున్నారు. వారు పశ్చాత్తాపపడి తమ చెడు మార్గాలను విడిచిపెట్టారు. ఆ విధంగా వారు తప్పించబడ్డారు.

 

యేసు సొలొమోను జ్ఞానం గురించి కూడా ప్రస్తావించాడు, షెబా రాణి సొలొమోను విజ్ఞానం వినడానికి,  అభినందించడానికి చాల దూరం నుండి వచ్చింది. ఆమె ఈ విజ్ఞానాన్ని   భగవంతుని బహుమతిగా గుర్తించింది మరియు వ్యక్తిగతంగా సాక్ష్యమివ్వడానికి వచ్చింది. సొలొమోను జ్ఞానం ఒక సంకేతం, ఇది దేవుని జ్ఞానం మరియు సత్యం  చూపుతుంది.

యేసు పలికి ఉన్నారు, యోనా, సొలొమోను మరియు ప్రవక్తలందరి కంటే గొప్పవాడు ఉన్నాడు. ఆయనే క్రీస్తు .మృత్యువుపై కూడా ఏదీ అతన్ని గెలవలేదు.

 

క్రీస్తు యొక్క సందేశం ఏమిటంటే పశ్చాత్తాపపడి మరియు విశ్వసించమని ప్రజలను ఆహ్వానించడం, దైవ రాజ్యం సమీపంలో ఉంది అని. ప్రజలు తమ పాపపు మార్గాలను విడిచిపెట్టి, వారి జీవిత గమనాన్ని మార్చడం ద్వారా దేవునితో గల సంబంధము మరల నయమవుతుంది.

ప్రజలు యేసు బోధనలకు, ఉపదేశానికి ఆశ్చర్యపోయారు, క్రీస్తు అద్భుత కార్యాలు  చూసి ఆశ్చర్యపోయారు, కానీ చాలా మంది సంకేతాల కోసం అడగడం కొనసాగించారు. వారు యేసు రూపంలో ఉన్న  గొప్ప సంకేతాన్ని చూడలేకపోయారు, వారి ముందు ఎవరు ఉన్నారో గ్రహించ లేకపోయారు.

 

నేటి ప్రమాదం:

ప్రజలు ఇప్పుడు సులభంగా గురి చేయబడతారు, దేవుని మనిషి అని పిలవబడే వారిచే తప్పుదారి పట్టించబడ్డారు. ఎక్కువ మంది అనుచరులను సంపాదించడానికి దేవుని పేరులో మోసాలు. కాబట్టి అనుచరుల సంఖ్య ఎంత ఎక్కువగా ఉంటే అతడు దేవుని మనిషి అని ప్రలోభ. కాబట్టి వారు ఎక్కువ మందిని ఆకర్షించడానికి  చర్యలను మాత్రమే చేస్తున్నారు, అనుచరులను ఆకట్టుకోవడానికి మరియు పెంచడానికి కొన్ని సంచలన మైన పనులను రూపొందించారు మరియు సృష్టిస్తున్నారు. అదేత్మిక జీవితాన్ని విస్మరించి, కానీ సంచలనాత్మక (మంచివి కానివి) మరియు భావోద్వేగాలకు (నచ్చే పదాలు మరియు అసత్యపు అద్భుతాలు) గురిచేయడం. ఈ రోజు కూడా ప్రజలు ఏదైనా సంచలనాత్మక సంఘటనలు జరిగితే, దానిని ధృవీకరించకుండానే ఆ ప్రదేశాలకు తరలి వస్తున్నారు. ఇది విశ్వాసానికి ప్రమాదకరం. ప్రజలు సంకేతాలు మరియు అద్భుతమైన పనులను కోరుకుంటారు కానీ వారి ముందు ఎవరు ఉన్నారో చూడలేరు ఎందుకంటే:

 

ఈ రోజు మనకు తగినంత సంకేతాలు ఉన్నాయి

     దివ్య బలిపూజ (కొంచెం సమయం గడపడంలో విఫలమైయము)

     దేవుని వాక్యం  (చదవడం మరియు నేర్చుకోవడంలో విఫలమైయము)

విశ్వాసాన్ని కలిగించడానికి ఇంతకు మించిన రుజువు అవసరం లేదు. వాటికీ మించి అనుకుంటే ఇది సముద్రంలో నీరు పోయడం మరియు సూర్యునికి కొవ్వొత్తి పట్టుకోవడం లాంటిది. ప్రభువు తన జీవితం మరియు మరణం మరియు పునరుత్థానం ద్వారా ఇప్పటికే తగినంత సంకేతాలను ఇచ్చాడు.

     దివ్య సంస్కారాలు మరియు విశ్వాసుల సంఘం. (వాటి పాత్రను అర్థం చేసుకోవడంలో విఫలమైంది)

తపస్సు కాలం గొప్ప సమయం ఎన్ని విధాలుగా ప్రభువు మనకు కనపడుతున్నారో తెలుసుకోవడానికి. మన విశ్వాసానికి మరియు నమ్మకానికి  మనకు మరిన్ని సంకేతాలు మరియు అద్భుతాలు అవసరం లేదు.

నిత్య సత్యమైన దేవుని వాక్యాన్ని విని విశ్వసిద్దాము

సదా మనముందు ఉండే క్రీస్తును దివ్య సంప్రసాదం ద్వారా గుర్తిద్దాం

 

 

“కనుక వినుట వలన విశ్వాసం కలుగును.

వినుట క్రీస్తును గురించి వాక్కు వలన కలుగును.” రోమీయులు 10:17

మీ  విశ్వాసం వాక్యంపై ఆధారపడనివ్వండి, మరియు దివ్యాసప్రసాదం = క్రీస్తు, శాశ్వతమైన సత్యం

మన విశ్వాసం ఇంద్రియ అనుభవాలు, అనుభూతులు, భావోద్వేగ సంతృప్తిపై ఆధారపడకూడదు

, ‘నీవు విశ్వసించినది, నన్ను చూచుట వలన కదా!

చూడకయే నన్ను విశ్వసించువారు ధన్యులు'' యోహాను 20:29

 FR. JAYARAJU MANTHENA OCD

 

 

11వ సామాన్య ఆదివారం

11వ సామాన్య ఆదివారం  యెహెజ్కేలు17:22-24, 1 కొరింతి 5:6-10, మార్కు 4:26-34 ఈనాటి పరిశుద్ధ గ్రంధ పఠణములు దేవుని యొక్క రాజ్య విస్తరణ గురించి బో...